PARTNERS

Om 4front AB

4front AB består av Salesforce-certifierade utvecklare, konsulter och projektledare med kontor i centrala Malmö. Företaget har stor vana av att leverera alla typer av lösningar till CRM-system på absolut toppnivå till en rad nöjda kunder både i Sverige och internationellt. Som Salesforce-partner med kundbas i Sverige, Danmark, Schweiz och USA är 4front en given CRM- och plattformskonsult med möjlighet att stödja både större och mindre organisationer att bättre nyttja potentialen med Salesforce’ plattform. Samarbetet med Rootstock Nordic tar nu bolaget in i ERP-området.

Om Arena PLM och eBOM

Arena Solutions är skaparen av molnbaserade PLM-system och har över 70,000 globala BOMControl-användare. Arena erbjuder förbättrat och förenklat förändringsarbete för företag i alla storlekar. Med erfarenhet, lösningar och support från eBOM och genom att nyttja potentialen med Arena Product Lifecycle Management kan kunder få det stöd man behöver för förbättrad samverkan i R&D-projekten och därmed bli 30-50% mer effektiva. eBOM AB är återförsäljare i hela Norden för Arena PLM, en ledande leverantör av multi-tenant molnbaserade PLM-system.

About Fluido

We help you reach your goals and create outstanding customer experiences using Salesforce technology. At the core of our expertise is a deep understanding of Salesforce solutions and of our customers’ businesses. Regardless of whether your focus is sales, marketing or customer care, we can combine your data, processes and technology to make meaningful customer moments and drive your success.
In the Nordics, we are the only Platinum Consulting Partner for Salesforce and the only authorized training partner. In addition to official Salesforce courses, we deliver tailor-made trainings to maximize adoption and the potential of your Salesforce investment.